Rehabilitación del Balneario de Caldeliñas (Concello de Verín)