Adpatación de local comercial a vinoteca «Adega do Caneda» en Verín